Gizlilik Politikası

A. GİRİŞ:

GB TurizmA (bundan böyle “Cepbus” olarak anılacaktır), kullanıcılarının gizliliğinin önemini ve aynı zamanda sorumlu bir veri denetleyicisi ve veri işlemcisi olarak kullanıcılarının sağladığı bilgilerin gizliliğini korumaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, kullanıcının kişisel bilgilerini “Cepbus” ve iştirakleri ve bağlı şirketleri tarafından işlenmesi ve güvenceye alınması için gerekli olan uygulamaları sağlar.

Bu Gizlilik Politikası, “Cepbus”in web sitesi, mobil sitesi dahil olmak üzere, müşteri arayüzü kanallarından herhangi biri aracılığıyla “BinBirBilet” tarafından sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti satın alan, satın alma veya satın alma niyetinde olan herhangi bir kişiye (‘Kullanıcı’) , çağrı merkezleri ve ofisler dahil olmak üzere mobil uygulama ve çevrimdışı kanallar (burada “Satış Kanalları” olarak anılacaktır ).

Bu Gizlilik Politikasının amacı bağlamın gerektirdiği her yerde “siz” veya “sizin” Kullanıcı anlamına gelir ve “biz”, “biz”, “bizim” terimimiz “BinBirBilet” anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amacı için Web sitesi (ler), mobil site (ler) ve mobil uygul ama (lar) anlamına gelir.

Web Sitesi veya diğer Satış Kanallarını kullanarak veya bunlara erişerek Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası ve buradaki içeriklerin şartlarını kabul eder. Bu Gizlilik Politikasına katılmıyorsan ız lütfen web sitemizi veya diğer Satış Kanallarımızı kullanmayın veya bunlara erişmeyin.

Bu Gizlilik Politikası, web siteleri / ürünleri Web sitemize bağlı olsa bile, üçüncü tarafların web sitelerine, mobil sitelerine ve mobil uygulamalarına uygulanmaz. Kullanıcı, “Cepbus”’un iş ortaklarının, reklamverenlerinin, sponsorlarının veya “Cepbus”un satış ortağı olan diğer sitelerin bilgi ve gizlilik uygulamalarının bu Gizlilik Politikas ından maddi olarak farklı olabileceğini dikkate almalıdır. Buna göre, etkileşimde bulunduklar ı üçüncü tarafların gizlilik beyanlarını ve politikalarını gözden geçirmeniz önerilir.

Bu Gizlilik Politikası, “Cepbus” ile Kullanıcı Sözleşmenizin ayrılmaz bir parçasıdır ve kullanılan tüm büyük harfli terimler, ancak burada aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Sözleşmesi’nde kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.

B. Türkiye Dışında Kullanıcılar

“Cepbus” ile paylaşılan verilerin öncelikle Türkiye’de ve “Cepbus” tarafından işlenen üçüncü bir tarafın verileri “Cepbus” adına işleyebileceği diğer yargı bölgelerinde işleneceğini lütfen unutmayın. Bu politikayı kabul ederek, kişisel bilgilerinizi bu politikada tanımlanan amaç (lar) için işlemek için açık rızanızla “Cepbus” den fayda sağl ıyorsunuz. Türkiye’de veya yukarıda bahsedilen diğer bölgelerde veri koruma düzenlemeleri, bulunduğunuz ülkeden farklı olabilir.

Bilgilerinizi işleme koymamız için sizin tarafınızdan bir onay alınması:

1. Size uygun şekilde hizmet verebilme işlevini engellemek istemeyiz ve bu durumda, rezervasyonu tamamen reddetmek zorunda kalabiliriz, ya da

2. makul olmayan bir şekilde, seyahatinizi daha da etkileyebilecek ya da rezervasyonunuzu iptal etmemizi zorlaştırabilecek (rezervasyon yapılmı şsa) rezervasyonunuzu servis etmemizi kısıtlıayabiliriz.

C. BİLGİ TÜRÜ VE YASAL DÜZENLE

Sizin tarafınızdan seçilen hizmetleri sunabilmemiz ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemizin yanı sıra Kullanıcı Anlaşmamıza göre üçüncü taraflara olan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için aşağ ıda ayrıntıları verilen bilgiler toplanmaktadır.

Kullan ıcı’nın “Kişisel Bilgileri” , Kullanıcı tarafından paylaşılan ve aşağıdaki amaçlar için tarafımızdan toplanan bilgileri içerecekti r:

1. Web Sitesine Kayıt: Web sitesine üye olunurken veya kaydolurken sağladığınız bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel kimliğiniz hakkında isim, cinsiyet, yaş gibi bilgiler, e -posta adresiniz, posta adresiniz gibi iletişim bilgileriniz adresler, telefon (mobil veya diğer) ve / veya faks numaraları. Bilgiler ayrıca, bankacılık bilgileriniz (kredi / banka kartı dahil) ve geliriniz ve / veya yaşam tarzınızla ilgili diğer bilgiler gibi bilgileri de içerebilir; Fatura bilgileri ödeme geçmişi vb. (Sizin tarafınızdan paylaşıldı ğı şekliyle).

2. Diğer bilgiler: Birçoğu, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer bazı bilgiler
1. E- ticaret faaliyetleriniz, satın alma davranışlarınız hakkında işlem geçmişi (banka bilgileri hariç).
2. Hizmetlerimizle ilgili olarak kullandığınız kullan ıc ı adlarınız, şifreleriniz, e- posta adresleriniz ve diğer güvenlikle ilgili bilgileriniz.

3. Sizin tarafınızdan veya bir üçüncü tarafça yaratılan ve görüntü dosyaları, belgeler vb. Gibi sunucular ımızda saklamak istedi ğiniz veriler.
4. Sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kamuya açık alanda bulunan veya üçüncü taraflardan edinilen veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bağlı sosyal medya kanallar ınızdan kişisel veya kişisel olmayan bilgiler (isim, e - posta adresi, arkadaş listesi, profil resimleri veya diğer bilgil er gibi) Hesap bilgilerinizin bir parçası olarak hesap ayarlarınıza göre alınmasına izin verilir.

5. Kayıtlı “Cepbus” hesabınız üzerinden rezervasyon yaptığınız diğer yolculara ilişkin bilgiler. Böyle bir durumda, bir rezervasyonun yapıld ığı diğer gezginlerin / kişilerin her birinin bize bildirilen bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini ve ilgili servis sağlayıcısıyla tarafımızca paylaşıldığını onaylamalısın ız.

D. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANABİLİRİZ?

Toplanan Kişisel Bilgiler aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

1. Bir rezervasyon yaparken:

Rezervasyon yaparken kart sahibinin adı, kredi kart ı / banka kartı numarası (şifrelenmiş formda), son kullanma tarihi, banka bilgileri, cüzdan bilgileri vb. Dahil olmak üzere ödeme bilgilerini sakl ı tutar ve sizin tarafınızdan saklanmasına izin verir. Ayrıca, gezgin listesinin bilgilerini hesabınızda veya hesabınızla bağlantılı olarak kullanabiliriz. Bu bilgiler, rezervasyonlarınızı hızlı bir şekilde tamamlamanız için rezervasyon yaptırırken Kullanıc ı'ya sunulur.

2. Kişisel Bilgilerinizi aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan birkaç nedenden dolayı da kullanabiliriz:

1. işlem durumu hakkında sizi bilgilendirmek
2. Hizmetlerimizle ilgili olarak kulland ığınız kullan ıc ı adlarınız, şifreleriniz, e - posta adresleriniz ve diğer güvenlikle ilgili bilgileriniz
3. SMS veya Whatsapp veya herhangi bir başka mesajlaşma servisi arac ılığıyla rezervasyon onaylar ını göndermek
4. Rezervasyonlarınıza
herhangi bir güncelleme veya deği şiklik göndermek;
5. Gerekirse müşteri hizmetimizin size ulaşmasına izin vermek
7. ürün veya hizmetlerin veya diğer iyileştirmelerin gözden geçirilmesi ile ilgili tarafınıza anket göndermek
8. doğrulama mesajlarını veya e- postalarını göndermek;
9. Hesabınızı doğrulayın ve herhangi bir kötüye kullanım ı önleyin.
E. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?

"Cepbus", Kişisel Bilgilerinizi bu politikada listelenen amaçlar için makul olarak gerekli olduğu sürece sunucularında saklayacaktır. Bazı durumlarda Kişisel Bilgilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz, örneğin yasal, düzenleyici, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğumuz durumlarda.

"Cepbus", Kişisel Bilgilerinizi bu politikada listelenen amaçlar için makul olarak gerekli olduğu sürece sunucularında saklayacaktır. Bazı durumlarda Kişisel Bilgilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz, örneğin yasal, düzenleyici, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uygun olarak bunu yapmak zorunda olduğumuz durumlarda.

F. ÇERÇEVE VE OTURUM VERİLERİ

1. Çerezler

"Cepbus", Web Sitesindeki deneyiminizi ve belki de görüntülenebilecek reklamları kişiselleştirmek için çerezleri kullan ır. "Cepbus"in çerez kullanımı, diğer saygın online şirketlerinkine benzmektedir.

Çerezler, tarayıcınız tarafından cihazın ızın sabit diskinde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerezler size daha iyi ve daha verimli hizmet vermemizi sağlar. Çerezler ayrıca, her seferinde oturum açma adınızı yazmanıza gerek kalmadan oturum açarak erişim kolaylığı sağlar (yalnızca şifreniz gereklidir); Web sitemize girerken herhangi bir reklamı / reklamları size göstermek için ya da teklifleri (ya da benzeri e -postaları - bu tür e-postaları almayı tercih etmemeniz şartıyla) göndermek için bu tür çerezleri kullanabiliriz.

Reklam sunucularımız veya üçüncü taraf reklam şirketleri tarafından çerezler de yerleştirilebilir. Bu tür çerezler, tarafımızdan sunulan reklamların etkinliğini herhangi bir web sitesinde izlemek ve Web Sitesinde veya potansiyel olabilecek hizmetler hakkında başka herhangi bir web sitesinde reklam vermek için sitemize yaptığınız ziyaretler hakkında toplu istatistikler amacıyla kullanılır. Üçüncü taraf reklam şirketleri ve sağlayıcıları, reklamlar ın etkinliğini ölçmek için teknolojiyi de kullanabilir. Bütün bu bilgiler anonimdir. Bu anonim bilgiler, endüstri standardı bir teknoloji olan ve tüm büyük web siteleri tarafından kullanılan bir piksel etiketi kullanılarak toplanır. Sizinle potansiyel olarak ilgilenen mallar ve hizmetler hakkında reklam vermek için Web sitesine yaptığınız ziyaretler hakkındaki bu anonim bilgileri kullanabilirler. Bu süreçte hiçbir Kişisel Bilgi toplanmaz. Bu işlem sırasında toplanan bilgiler anonimdir ve online eylemleri bir Kullanıcıya bağlamaz.

Çoğu web tarayıc ıs ı, çerezleri otomatik olarak kabul eder. Elbette, web tarayıcınızdaki seçenekleri değiştirerek veya belirli yazılım programlarını kullanarak, çerezlerin tarayıcınız tarafından nasıl kabul edilip edilmeyeceğini kontrol edebilirsiniz. "Cepbus", istenmeyen internet sitelerini, özellikle de vicdansız web sitelerini engelleme hakkınızı destekler. Bununla birlikte, "Cepbus" çerezlerinin engellenmesi, Web Sitesindeki belirli özellikleri devre dışı bırakabilir ve Web Sitesi'nde bulunan belirli hizmetleri satın almak veya kullanmak için sorunsuz bir deneyimi engelleyebilir. Çerez etkinliklerini belirli web sitelerinden engellerken, güvendiğiniz web sitelerinden çerezlere izin verilebileceğini lütfen unutmayın.

2. Oturum Verilerinin Otomatik Kaydı:

Web sitesine her erişti ğinizde oturum verileriniz kaydedi lir. Oturum verileri, IP adresi, işletim sistemi ve kullanılan tarayıcı yazılımı türü ile Web Sitesi'nde Kullanıcı tarafından yürütülen faaliyetler gibi çeşitli yönlerden oluşabilir. Kullanıc ı verilerini, ziyaretlerin sıklığını ve bir kullanıc ının oturum açtığı süreyi içeren tarama modelini analiz etmemize yardımcı olduğu için oturum verilerini toplarız. Ayrıca sunucularımızla ilgili sorunları teşhis etmemize ve sistemlerimizi daha iyi yönetmemize yardımcı olur. Yukarıda belirtilen bilgiler herhangi bir kul lanıcıyı kişisel olarak tanımlayamaz. Ancak, bir Kullanıcı İnternet Servis Sağlayıcısını (ISP) ve yukarıdaki oturum verileri üzerinden Kullanıcının bağlantı noktasının yaklaşık coğrafi konumunu belirlemek mümkün olabilir.

G. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞMASI İLE

1. Servis Sağlayıcıları ve tedarikçileri:

Bilgileriniz oteller, otobüs hizmet sağlayıcıları, taksi kiralama hizmeti veya rezervasyonunuzu yerine getirmekten sorumlu diğer tedarikçiler gibi son hizmet sağlayıcılar ı ile paylaşılacaktır. "Cepbus" ile rezervasyon yaparken, bilgilerinizi söz konusu servis sağlayıcıları ve tedarikçileriyle paylaşmamıza izin verdiğinizi unutmayın. "Cepbus"'un hizmet sağlayıcısını yerine getirmekten başka hiçbir amaç (lar) için bilgilerinizi kullanması içi n son hizmet sağlayıcısına yetki vermediğini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, söz konusu servis sağlayıcıların / tedarikçilerin kendileriyle payla şılan bilgileri nasıl kullandıkları, Kişisel Bilgileri bağımsız veri denetleyicileri olarak işledikleri için "Cepbus"'un denetim ve denetiminin ötesindedir ve bu nedenle de bundan sorumlu tutulamaz.

"Cepbus", bireysel müşteri isimlerini veya Kullanıcıların diğer Kişisel Bilgilerini üçüncü taraflara satmaz veya kiralamaz; işbu / ortaklı iş ortaklarımız veya çeşitli sevk hizmetleri sunmak için bizimle uğraştığımız bayilerimiz ve bu tür tanıtım ve diğer faydaları payla şmamız için satıc ılarımızla paylaşılması haricinde Müşteriler zaman zaman rezervasyon tarihlerini bizimle paylaş ırlar.

2. AYNI GRUPLARINDA ŞİRKETLER:

Kişiselleştirme ve hizmet verimliliğinin artırılması amacıyla, kontrollü ve güvenli koşullar altında Kişisel Bilgilerinizi iştirakimiz veya iştiraklerimizle paylaşabiliriz.

"Cepbus"'un varlıkları edinilirse, müşteri bilgimiz de bu edinmenin niteliğine bağlı olarak alıc ıya aktarılabilir. Buna ek olarak, iş genişlemesi / geliştirme / yeniden yapılanmanın bir parçası olarak veya başka herhangi bir nedenden ötürü, işimizi, iştiraklerimizin herhangi bir kısmını veya herhangi bir iş birimini satmaya / devretmeye / tahsis etmeye karar verirsek, bu yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Burada toplanan Kişisel Bilgiler dahil olmak üzere müşteri bilgilerini kullanmak, uygun şekilde aktarılacakt ır.

3. İŞ ORTAKLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR:

Belirli filtrelenmiş Kişisel Bilgilerinizi, belirli ürün veya hizmetleri sunmak için müşteriyle temas kurabilen şirket ortaklarımıza veya iş ortaklarımıza da paylaşabiliriz. Bunlar, müşterinin daha iyi bir seyahat deneyimi yaşayabilmesini veya ücretsiz olarak yararlanmas ını sağlayacak ücretsiz veya ücretli ürünler / hizmetler içerebilir. "Cepbus" müşterileri için özel olarak yapılan bazı avantajlar. Bu tür ortakların örnekleri, ortak markalı kredi kartları, seyahat sigortas ı, cüzdan kaybına karşı sigorta kapsamı, banka kartları veya benzeri hassas bilgiler vb. Kuruluşlardır. İş ortaklarımız tarafından sunulan bu hizmetlerden yararlanmayı tercih ederseniz, İlgili servis sağlayıcının gizlilik politikasına tabidir.

"Cepbus", Kişisel Bilgilerinizi, "Cepbus"'un ödeme işleme, veri barındırma ve veri işleme platformları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi adına belirli görevleri yerine getirebileceği üçüncü tarafa paylaşabilir.

Müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin ortak özelliklerinin ve davranışlarının istatistiksel analizini yaparak ve belirli alanlarla ilgili demografik ve ilgi alanlarını ölçerek, daha yüksek kalitede, daha kullanışlı Online hizmetler oluşturmak için Kullanıcıların Tanımlanamayan Kişisel Bilgilerini toplu veya anonim bir biçimde kullan ırız. Bu veril ere dayanarak anonim istatistiki bilgileri tedarikçiler, reklamverenler, bağlı kuruluşlar ve diğer mevcut ve potansiyel iş ortaklarına sağlayabiliriz. Bu üçüncü tarafları, web sitelerinin bağlantılarını gören ve tıklayan kişi sayısı hakkında bilgilendirmek için de kullanabiliriz. Topladığımız ve toplu bir biçimde kullanabileceğimiz Kişisel Bilgiler mülkiyetimizdir. Kendi takdirimize bağlı olarak ve size tazminat ödemeden kullanabiliriz.

4. BİLGİ BİLDİRİMİ

Yukarıda açıklanan koşullara ek olarak, "Cepbus" bunu yapmak için gerekirse Kişisel Bilgilerini ifşa edebilir:
1. Herhangi bir icra makamının soruşturma, mahkeme emri veya herhangi bir hukuki sürece atıfta bulunması için yasa gereği;
2. İşimizi yürütmek için;
3. Düzenleyici, iç uyum ve denetim tatbikatı için
4. Sistemlerimizi güvence altına almak; veya
5. "Cepbus"'in veya bağlı kuruluşlarının, çalışanlarının, yöneticilerinin veya memurlarının haklarını veya özelliklerini veya Kullanıcı (lar) ın Kişisel Bilgilerini açıklamaları için, kimliklerini belirlemek, iletişim kurmak veya yasallaştırmak için gerekli olduğunu düşünmek için neden veya haklarımızı kullanmak için kasten veya başka bir şekilde, haklarım ıza veya mülklerimize müdahale eden veya bu tür faaliyetlerden başka kimsenin zarar görebileceği bir kişiye karşı dava açmak.

H. PROMOSYONEL
BULABİLİRSİNİZ?

E-POSTALARIMIZI

ALDIĞINIZDA

NASIL

Bölgenizdeki ücret satışları, özel teklifler, yeni "Cepbus" hizmetleri ve diğer dikkat çekici öğeler hakkında bizden zaman zaman e -posta güncellemeleri alacaksınız. Bu güncellemeleri ilginç ve bilgilendirici bulacağınızı umuyoruz. Bunları almamak isterseniz, lütfen "üyelikten çık" bağlantıs ını tıklayın veya her e -posta mesajındaki talimatlar ı izleyin.

1. MOBİL UYGULAMALARIMIZI KULLANMAK İÇİN GEREKEN İZİNLER

"Cepbus" uygulaması telefonunuza veya tabletinize yüklendiğinde, uygulamanın etkili bir şekilde çalışması için izinlerin bir listesi görünür ve gerekir. Listeyi özelleştirmek için herhangi bir seçenek yoktur. "Cepbus"in gerektirdiği izinler ve erişilecek veriler ile kullanımı aşağıdaki gibidir:

1. Android izinleri:
1. Cihaz ve Uygulama geçmişi: Cihazınız hakkında OS (işletim sistemi) adı, OS sürümü, mobil ağ, donanım modeli, benzersiz cihaz tanımlayıcıs ı, tercih edilen dil vb. Gibi bilgileri almak için cihazınızın iznine ihtiyacımız olacak ve Seyahat rezervasyon deneyiminizi optimize edeceksinz.
2. Kimlik: Bu izin, hesabınız ın mobil cihaz ınızdaki ayrıntılarını bilmemizi sağlar. E-posta kimliğinizi otomatik olarak doldurmak ve yazarak ücretsiz bir deneyim sağlamak için bu bilgileri kullanırız. Ayrıca, özel seyahat teklifleri, cüzdan geri ödemeleri vb. Avantajlarından yararlanabilmeniz için e-posta kimliğini belirli bir kullan ıcıya eşlememize yardımcı olur. Ayrıca Facebook ve Google+ giriş bilgilerinizi de kolaylaştırır.

3. Yer: Bu izin, size yere özel fırsatların avantajını vermemize ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamıza olanak tanır. Bir seyahat rezervasyonu yapmak için "BinBirBilet" uygulamasını başlatt ığınızda, en yakın şehir otomatik olarak doldurulacak şekilde konumunuzu otomatik olarak algılar. Veri yolunuzu bulunduğunuz yere göre takip etmenize yardımcı olmak için bu izni de istiyoruz.
4. SMS: SMS'imize erişmemize izin verirseniz, bir işlem yaparken ve cep telefonu numaranızı doğrulamak için SMS'lerinizi otomatik doldurmak veya 'OTP'yi (Bir Defalık Şifre) önceden doldurmak için okuruz. Bu, bir rezervasyon yaparken size kesintisiz bir satın alma deneyimi sağlar ve SMS'yi okumak için uygulamadan çıkmanıza gerek kalmaz ve ardından uygulamaya girersiniz.
5. Telefon: Uygulama, telefon üzerinden arama yapmak için erişim gerektirir, böylece doğrudan uygulama üzerinden otobüs operatörleri, ve müşteri iletişim merkezlerine telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
6. Kişiler: Kişilerinize erişmemize izin verirseniz, arkadaşlarınızla bilet veya konum paylaşımı gibi birçok sosyal özellik sunmamızı sağlar. Bu izin ayrıca, uygulamada yapılan mobil yeniden yükleme işlemleri için kişilerinizden numara seçmenize de olanak tanır.
7. Fotoğraf / Medya / Dosyalar: Uygulamadaki kütüphaneler, kullanıcıların multimedya incelemelerini kaydetme lerine ve yüklemelerine izin vermek için bu izinleri kullanır.
8. Kablosuz bağlantı bilgileri: Kablosuz bağlantınızı tespit etme izni verdiğinizde, multimedya yüklemeleri için bant genişliği kullanımınızı optimize ederiz.
9. Cihaz Kimliği ve Arama bilgil eri: Bu izin, kullanıcı kimliklerini benzersiz bir şekilde tanımlayabileceğimiz Android kimliğinizi tespit etmek için kullanılır. Ayrıca, sorunsuz bir rezervasyon deneyimi sağlamak için belirli alanları önceden doldurdu ğumuz iletişim bilgilerini bize bildi rir.


10. Kamera: Bu izin, yolculuktan önce biniş noktasının veya otobüsün fotoğraflarını çekmek için kullanılır. Bu görüntüler daha sonra multimedya incelemelerinin bir parçası olarak yüklenebilir.
11. Takvim: Bu izin, seyahat planlar ınızı takviminize eklememizi sağlar.

2. IOS izinleri:
1. Bildirimler: Bildirimleri seçerseniz, cihazınızda özel fırsatlar, promosyon teklifleri, seyahatle ilgili güncellemeler vb. Göndermemize olanak tanır. Eğer bunu tercih etmezseniz, rezervasyon onayı, geri ödeme (iptal durumunda), vb. Gibi seyahatleriniz için güncellemeler SMS ile gönderilecektir.

2. Kişiler: Bu izin, hesabınızın mobil cihazınızdaki ayrıntılarını bilmemizi sağlar. E-posta kimliğinizi otomatik olarak doldurmak ve yazarak ücretsiz bir deneyim sağlamak için bu bilgileri kullanırız. Ayrıca, özel seyahat teklifleri, cüzdan geri ödemeleri vb. Avantajlarından yararlanabilmeniz için e -posta kimliğini belirli bir kullan ıcıya eşlememize yardımcı olur. Ayrıca Facebook ve Google+ giriş bilgilerinizi de kolaylaştırı r.
3. Yer: Bu izin, size yere özel fırsatların avantajını vermemize ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmamıza olanak tanır. Bir seyahat rezervasyonu yapmak için "Cepbus" uygulamasını başlatt ığınızda, en yakın şehir otomatik olarak doldurulacak şekilde konumunuzu otomatik olarak algılar. Veriyolunuzu bulunduğunuz yere göre takip etmenize yardımcı olmak için bu izni de istiyoruz.
4. Fotoğraf / Medya / Dosyalar: Uygulamadaki kütüphaneler, kullanıcıların multimedya incelemelerini kaydetmelerine ve yüklemelerine izin vermek için bu izinleri kullanır.
5. Kamera: Bu izin, yolculuktan önce biniş noktasının veya otobüsün fotoğraflarını çekmek için kullanılır. Bu görüntüler daha sonra multimedy a incelemelerinin bir parças ı olarak yüklenebilir.
6. Takvim: Bu izin, seyahat planlarınızı takviminize eklememizi sağlar

J. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Web sitesindeki tüm ödemeler güvenceye alınmıştır. Bu, sağladığınız tüm Kişisel Bilgilerin TLS (Aktar ım Katmanı Güvenli ği) şifrelemesi kullanılarak iletildiği anlam ına gelir. TLS, tarayıcınızın bize göndermeden önce verileri otomatik olarak şifrelemesini veya şifrelemesini sağlayan, kanıtlanmış bir kodlama sistemidir. Web sitesinde kontro lümüz altındaki bilgilerin kaybolması, kötüye kullanılması ve değiştirilmesi için sıkı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Hesap bilgilerinizi değiştirdiğinizde veya erişti ğinizde, güvenli bir sunucu kullanım ını öneriyoruz. Bilgileriniz elimizde olduğunda, yetkilendirilmemiş erişime karşı koruyarak sıkı güvenlik kurallarına uyacağız.

M. "Cepbus" İLE İLETİŞİME UYGUNLUK

Gizlilik politikasını zaman zaman çeşitli yasal, ticari ve müşteri gereksinimlerine uyacak şekilde revize etme haklarını saklı tutar. Kullanıc ıları gerektiği şekilde bilgilendireceğiz.

N. GİZLİLİK POLİTİKASI İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

"Cepbus" ile doğrudan işlem yapmak ve ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermek için 18 yaşından büyük olmanız gerekir.

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin görüşlerinizi her zaman e -posta yoluyla ".com adresinden bize iletebilirsiniz. "Cepbus", tüm makul kaygılara ve sorulara cevap vermeye çalışacaktır.